آموزش Champions

بازی Champions

بررسی بازی Champions

زمانی که این مطلب را می خوانید، احتمالا فرصت کسب اولین NFTهای وایت لیست شده بازی Champions گذشته است. این NFT های اولیه، که به عنوان Prime Eternals شناخته می شوند، NFT های بنیانگذار در نظر گرفته می شوند و انتظار می رود مزایای ادامه داری را برای دارندگان فراهم ... ادامه مطلب