آموزش Cross The Ages

بررسی بازی کارتی Cross The Ages

بررسی بازی کارتی Cross The Ages

Cross The Ages یک بازی ترید کارت است که بر روی بلاکچین Polygon قرار دارد. این بازی اولین سیستم تبدیل کارت های دیجیتال به فیزیکی را راه اندازی کرده که به بازیکنان اجازه می دهد کارت های دیجیتال NFT خود را به کارت های فیزیکی NFC تبدیل کنند. با متاگردی ... ادامه مطلب