آموزش Decentraland

دیسنترالند (Decentraland) یک نام آشنا در سرزمین ارز های دیجیتال متاورس میباشد. به طور قطع بازی آنلاین یکی از بهترین موارد استفاده در زمینه فناوری بر پایه بلاک چین است. امکاناتی مثل مالکیت داشتن و قابلیت رسیدگی بر آیتم های درون بازی، ویژگی های حائز اهمیت و فوق العاده ای را به این بازی میبخشد.

بررسی جامع Decentraland و نحوه بازی در آن

دیسنترالند (Decentraland) یک نام آشنا در سرزمین ارز های دیجیتال متاورس میباشد. به طور قطع بازی آنلاین یکی از بهترین موارد استفاده در زمینه فناوری بر پایه بلاک چین است. امکاناتی مثل مالکیت داشتن و قابلیت رسیدگی بر آیتم های درون بازی، ویژگی های حائز اهمیت و فوق العاده ای را ... ادامه مطلب