آموزش Town Crush

رویداد May Mayhem بازی Town Crush از 16 می برگزار می شود

رویداد May Mayhem بازی Town Crush از 16 می برگزار می شود

Town Crush پروژه آزمایشی الهام گرفته از بازی Candy Crush تیم Gala Games که به بروی شبکه Gala قرار دارد، رویداد May Mayhem را برگزار می کند. May Mayhem رویدادی است که هر ساله توسط تیم Gala Games برگزار می شود و به بازیکنان فرصت کسب پاداش های بسیاری را ... ادامه مطلب