بازی Chumbi Valley

آغاز فروش NFTهای بازی Chumbi Valley

آغاز فروش NFTهای بازی Chumbi Valley

بازی Chumbi Valley به بازیکنان اولیه خود پاداش می دهد. آن ها قبلا یک سری ایردراپ برای دارندگان Seed Chumbis انجام دادند. اکنون تیم این بازی فرصتی را برای خرید NFTهای ویژه، برای کسانی که قبل از 14 آپریل اقدام به استیک حداقل 1000 توکن CHMB در سایت آن ها ... ادامه مطلب