بازی DEFY

DEFY در تلاش برای دستیابی به جایگاه اول بازی های واقعیت افزوده

DEFY در تلاش برای دستیابی به جایگاه اول بازی های واقعیت افزوده

در چند ماه اخیر شاهد روند صعودی بازی های Move to Earn (درآمد از فعالیت) بوده ایم. پروژه هایی مانند Dustland Runner, Genopets و StepN به بازیکنان خود برای انجام فعالیت های بدنی پاداش می دهند. بازی DEFY پا را کمی جلوتر گذاشته و می خواهد از کانسپت AR (واقعیت ... ادامه مطلب