بازی Riot Racers

تورنومنت ها و مسابقات 3 بعدی به بازی Riot Racers اضافه شد

تورنومنت ها و مسابقات 3 بعدی به بازی Riot Racers اضافه شد

تیم بازی Riot Racers همچنان در حال توسعه شبیه ساز مسابقات اتومبیل رانی خود است. پس از راه اندازی مسابقات پولی، سیستم اجاره، پرورش و زایش ماشین ها و رانندگان، اکنون تیم بازی قابلیت ایجاد تورنومنت ها را برای بازیکنان فراهم کرده است. همچنین از این پس می توان پخش ... ادامه مطلب