بازی Star Atlas

در مسابقات جدید VoxEdit متاورس Sandbox شرکت کرده و پاداش بگیرید

در مسابقات جدید VoxEdit متاورس Sandbox شرکت کرده و پاداش بگیرید

VoxEdit نرم افزار رسمی ویرایش Voxel متاورس Sandbox همچنان میزبان مسابقاتی برای سازندگان است و فرصتی برای کسب درآمد آن ها فراهم می کند. در ماه جاری 2 مسابقه بصورت هم زمان در این پلتفرم برگزار می شود. اولی برای بالون های هوای گرم(Hot Air Balloons) و دیگری با مشارکت ... ادامه مطلب