پرداخت در ازای بازی

بیزینس مدل پرداخت در ازای بازی (Play to Earn) جدیدترین نوع توسعه صنعت بازی ها می باشد. این یک مدل کسب و کار است که مفهوم اقتصاد باز را در بر می گیرد و مزایای مالی را برای همه بازیکنانی که با مشارکت در دنیای بازی به ارزش می افزایند، ارائه می کند.

درآمد از بازی

پرداخت در ازای بازی چیست؟

بیزینس مدل پرداخت در ازای بازی (Play to Earn) جدیدترین نوع توسعه صنعت بازی ها می باشد. این یک مدل کسب و کار است که مفهوم اقتصاد باز را در بر می گیرد و مزایای مالی را برای همه بازیکنانی که با مشارکت در دنیای بازی به ارزش می افزایند، ... ادامه مطلب